Information

I Sverige finns cirka 150 000 hemlösa katter. Katter klarar sig dåligt på egen hand i naturen. De är inte tillräckligt bra på att jaga för att få tillräckligt med föda och lever ofta i misär på grund av svält och kyla. De lider också av parasitangrepp, sjukdomar och följderna av olika skador. Medellivslängden för en hemlös katt är två år jämfört med 12 år för en tamkatt.

De viktigaste åtgärderna för att minska antalet hemlösa katter är att kattägare i större utsträckning ID-märker och kastrerar sina katter. Lag om ID-märkning och registrering av katter borde vara en självklarhet. I väntan på en sådan lag gör vi vårt yttersta för att sprida information om vikten av ID-märkning och kastrering och givetvis föregår vi med gott exempel och omplacerar alla våra katter vaccinerade, id-märkta och även kastrerade i de fall då katterna är över 6 månader.

Många av våra katter har en sorglig historia i bagaget. Därför är det extra viktigt att hitta kärleksfulla och trygga hem som passar just dem. Vårt mål är alltid att de ska få stanna i sitt nya hem för resten av sitt liv.

Att du ställer upp som jourhem hjälper oss att hjälpa ännu fler katter. Du tar hand om katten som om den var din egen tills den är redo att adopteras.

Vi prioriterar alltid hemlösa katter i nöd. Vi kan erbjuda oss att hjälpa till att förmedla din katt för omplacering om den stannar hos dig tills nytt hem är funnet.

Har du hittat en katt som inte tycks höra hemma någonstans? Här får du tips om hur du går tillväga.

Har din katt försvunnit? Här får du tips om hur du går tillväga.